Anna palautetta

Anna palautetta toiminnastamme

 

kuva: Jani Patanen

Palauteosion kautta voitte antaa palautetta ainoastaan Helsingin Meripelastusyhdistyksen pelastusveneiden Rautauoman ja Mikrolog IIIn suorittamista tehtävistä. Olette saaneet tehtävän yhteydessä lomakkeen, jossa on viitenumero. Syöttäkää viitenumero palautelomakkeeseen, jotta pystymme kohdentamaan palautteen oikeaan tehtävään.

Kiitos palautteestanne, sen avulla pystymme kehittämään toimintaamme.

Arvioikaa seuraavia kysymyksiä siten, että arvosana 1 on huonoin ja 5 paras. Mikäli haluatte antaa palautteen nimettömänä, laittakaa rasti kohtaan "haluan antaa palautteen nimettömänä". Viestikenttään voitte jättää vapaamuotoista palautetta.

Helsingin Meripelastusyhdistyksen pelastusveneet saavat tehtävänsä meripelastusta johtavalta viranomaiselta Rajavartiolaitokselta. Rajavartiolaitokseen kuuluva Meripelastuslohkokeskus Helsinki (MRSC Helsinki) päättää miten ja millä yksiköllä meripelastustehtävät suoritetaan. Trossitehtävässä MRSC Helsinki välittää tehtävän sopivimmalle vapaaehtoiselle yksikölle. Helsingin Meripelastuyhdistys ei siis itse päätä mitä tehtäviä se suorittaa tai miten tehtävät suoritetaan. Tästä syystä keräämme palautetta siitä hetkestä alkaen, kun pelastusveneemme on avuntarvitsijan luona.

Tekninen toteutus: W3 Group