Sjöräddningen har starka traditioner

Helsingfors Sjöräddningsförening fungerar som lokalorganisation till Finlands Sjöräddningssällskap, som verkat i över 100 år. Nätverket av frivilliga sjöräddningsföreningar täcker hela landet; längs kusten från Fredrikshamn till Torneå och de större insjöarna från Lahtis till Enare.

Räddningsbåtarna är alltid redo

Sjöräddningens viktigaste uppgift är att rädda människoliv. Våra räddningsbåtar fungerar i samråd med sjöräddningscentralen. Allvariga olyckor sker till all lycka rätt sällan på våra vatten, men mindre händelser däremot ofta. Våra vanligaste uppdrag gäller båtars bottenkänningar, grundstötningar och motorfel. Dessutom är vi med i olika efterspaningar och utför sjuktransporter på sjön. Bränder släcker vi tillsammans med Degerö FBK. Våra räddningsbåtar alarmeras till olika räddningsuppdrag ungefär 100 gånger om året.

Sjöräddningsenheterna är inte alltid på plats först. Den snabbaste hjälpen är ofta en annan båtförares hjälp. Föreningens medlemsbåtsektion utbildar båtförare i att handla rätt i såväl egen, som en annan båtförares nödsituation.

Bli medlem!

För att vi skall kunna rädda människor i sjönöd och hjälpa båtförare i behov av hjälp, behöver vi medel. Vår verksamhet finansierar vi främst med donationsmedel och medlemsavgifter. Genom att bli medlem via vår hemsida, hjälper du oss att även i fortsättningen hålla våra räddningsbåtar i beredskap. Som medlem kan du delta i flera säkerhetsutbildningstillfällen.

Alarmanvisning

Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000
VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70

Allmänt nödnummer 112

  1. Berätta (fartygets) namn och kontaktuppgifter
  2. Berätta exakt var olyckan skett
  3. Berätta vad som har hänt
  4. Hur många människor är i fara, finns det skadade?
  5. Berätta hurudan hjälp det behövs
  6. Avbryt inte kontakten förrän du fått lov
ruotsi
Tekninen toteutus: W3 Group